Tag: shuriken

Naruto preview image

CC-0
327
0
Sasuke preview image

CC-0
548
0
Shuriken / Ninja Star preview image

CC-BY
495
1
Ninja weapons pack preview image

CC-0
1,002
0
Shuriken preview image

CC-0
176
0
Shuriken preview image

CC-0
186
3
SHURIKEN preview image

CC-0
48
0
8-Blade Shuriken preview image

CC-BY
60
3
Low-poly Shuriken preview image

CC-BY
37
2